Privacy Verklaring

Beste Wasmachine, gevestigd aan Tuinstraat 24a, 9711VD Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beste Wasmachine verwerkt geen persoonsgegevens, omdat op onze site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Wij maken geen gebruik van social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beste-wasmachine.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beste Wasmachine verwerkt geen persoonsgegevens voor welk doel dan ook.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beste Wasmachine neemt op geen enkele wijze besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beste Wasmachine bewaart geen persoonsgegevens, omdat we geen persoonsgegevens verzamelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beste Wasmachine verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, omdat we geen persoonsgegevens verzamelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beste Wasmachine gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, omdat we geen persoonsgegevens verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Aangezien Beste Wasmachine geen persoonsgegevens verzamelt, is er geen noodzaak om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beste Wasmachine neemt de bescherming van gegevens serieus, maar omdat wij geen persoonsgegevens verwerken, zijn er geen persoonsgegevens om te beveiligen.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@beste-wasmachine.nl.

Klacht indienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.